• Danh mục
  • Hỗ trợ
    • Thời gian: 8h30 - 12h và 13h - 17h30 thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 từ 8h30 - 12h, ngoài giờ hành chính bạn có thể email tới support@thongtingia.com
    • Chúng tôi không bán hàng trực tiếp. Để liên hệ mua hàng, vui lòng xem thông tin người bán tại trang chi tiết sản phẩm. Xin cảm ơn!
  • Đăng ký để đăng tin miễn phí
  • |
  • Đăng nhập
Thông tin giá

Danh Sách Hội Viên Năm 2016

Thành viên chưa xác thực  thaicucquyen Offline - Hải Phòng - 09:37 | 31-05-2016 - 6830 lượt xem - 0 lượt phản hồi
Nội dung
Danh Sách Hội Viên Năm 2016  -  Danh Sách hội viên năm 2016. thái cực hải phòng. tai chi hải phòng. thái cực dưỡng sinh. thái cực hoa phọng đỏ. thể thao thái cực. thẻ thao tốt nhát cho sức khỏe. môn dưỡng sinh tốt nhất cho sức khỏe.

DANH SÁCH HỘI VIÊN NĂM 2016

 

                               

                             

                           ( PHƯỜNG HẠ LÝ )                           

 (1)

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Tạ Thị

Duyên

1960

0001

C.Nhiệm

2

Trần Thị

Lựu

1952

0002

P.C.Nhiệm

3

Vũ Thu

Hiền

1953

0004

Ủy Viên

4

Phạm Quang

Nhượng

1943

0003

 

5

Bùi Thị

Hoa

1958

0005

 

6

Nguyễn Thị

1944

0006

 

7

Phạm Thị

Bền

1951

0007

 

8

Cao Thọ

Chi

1938

0008

 

9

Nguyễn Văn

Cồng

1940

0009

 

10

Đỗ Thị Minh

Đanh

1949

0010

 

11

Trần Thúy

Điển

1947

0939

 

12

Nguyễn Văn

Duật

1952

0011

 

13

Nguyễn Thị

Huệ

1948

0012

 

14

Phan Thị

1955

0013

 

15

Bùi Thị

Hương

1947

0014

 

16

Vũ Thị

Hiên

1950

0940

 

17

Bùi Thị

Hiên

1950

0941

 

18

Vũ Thị

Hòa

1955

0015

 

19

Phạm Thị

Kếch

1960

0016

 

20

Nguyễn Ngọc

Kiêm

1946

0942

 

21

Nguyễn Thị

Lai

1945

0017

 

22

Bùi Quảng

Lương

1936

0018

 

23

Đồng Thị

Liên

1949

0019

 

24

Đỗ Thị

Liên

1947

0020

 

25

Phạm Thị

Liền

1957

0021

 

26

Đỗ Tuyết

Lan

1949

0022

 

27

Trịnh Thị

Lan

1954

0023

 

28

Nguyễn Thị

Lan

1943

0024

 

29

Trịnh Thị

Làn

1957

0943

 

30

Phạm Thị

Loan

1950

0025

 

31

Nguyễn Thị

Mậu

1937

0026

 

32

Đỗ Thị

Miền

1955

0027

 

33

Nguyễn Thị

Nguyệt

1958

0030

 

34

Lê Thị Thanh

Nhàn

1969

0031

 

35

Trương Thị

Ngọc

1958

0032

 

36

Lê Thị

Ngân

1958

0033

 

37

Đỗ Thị

Phương

1959

0034

 

38

Vũ Văn

Phất

1937

0035

 

39

Trần Thị

Quỳ

1959

0944

 

40

Nguyễn Thị

Thoa

1955

0036

 

41

Đỗ Thị

Thoa

1964

0037

 

42

Vũ Thị

Thu

1944

0038

 

43

Bùi Thị

Thủy

1945

0039

 

44

Lương Thị

Thanh

1954

0040

 

45

Bùi Thị

Thanh

1953

0041

 

46

Nguyễn Thị

Thanh

1955

0042

 

47

Trịnh T.Bích

Trâm

1959

0044

 

48

Đỗ Thị Minh

Việt

1949

0045

 

49

Trần Thị

Vĩnh

1955

0046

 

50

Trần Thị

Vinh

1958

0945

 

51

Trần Thị

Bích

1952

0998

20/11/2015

52

Lương Thị

Hiển

1953

0999

20/11/2015

 


( PHƯỜNG DƯ HÀNG )

     (2)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn T Kim  

Oanh

1951

0047

Chủ Nhiệm

2

Lương Thị 

Bưởi

1948

0049

Ủy Viên

3

Nguyễn Thị

Thanh

1948

0067

Uỷ viên

4

Phạm Thị

Huyền

1949

0061

 

5

Phan T Kim

Anh

1953

0050

 

6

Đặng Thị

1955

0052

 

7

Trần Thị

Cầm

1947

0054

 

8

Đoàn Thị

Chinh

1954

0055

 

9

Hoàng Kim

Duyên

1955

0056

 

10

Nguyễn Thị

Được

1959

0057

 

11

Trần Thị

Điễm

1944

0058

 

12

Phạm Thị

Hạnh

1949

0060

 

13

Nguyễn Thị

1947

0062

 

14

Nguyễn Thị

Ngự

1944

0065

 

15

Trần Thị

Hằng

1940

0059

 

16

Đinh Thị

Thạnh

1951

0068

 

17

Bùi Thị

Thuần

1954

0069

 

18

Lê Thị

Thuỷ

1954

0070

 

19

Vũ Văn

Vinh

1947

0946

 

20

Nguyễn T Thanh

Huyền

1970

1023

29/4/2016

21

Phạm Thị Như

Nhung

1952

1024

29/4/2016

22

Phạm Thị

Phương

1946

1026

01/5/2016

 


( NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN )

    (3)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị

Hồng

1954

0105

Chủ Nhiệm

2

Đỗ Thị        

Quý

1954

0106

P.C.Nhiệm

3

Lê Thị

Tiến

1949

0135

Uỷ viên

4

Bùi Thị Mộng

Dung

1956

0108

 

5

Đào T Hương

Duyên

1943

0109

 

6

Nguyễn Thị

Hòa

1954

0110

 

7

Phạm Thị

Hòa

1943

0111

 

8

Nguyễn Thị

Hằng

1951

0112

 

9

Phạm Thị

Hoàn

1952

0113

 

10

Nguyễn Thị

Hưởng

1955

0114

 

11

Nguyễn Thị

Hân

1955

0115

 

12

Trần Thị

Huy

1944

0116

 

13

Lương Thị

Hiền

1952

0118

 

14

Trần Minh

Khang

1957

0119

 

15

Lê Thị

Liên

1968

0120

 

16

Bùi Thị

Liên

1952

0121

 

17

Phạm Hoàng

Lệ

1949

0212

 

18

Hoàng Thị

Lan

1953

0123

 

19

Trần Thị

Lan

1947

0124

 

20

Nguyễn Thị

1954

0125

 

21

Bùi Thị

Minh

1962

0126

 

22

Vũ Thị

Mai

1944

0127

 

23

Trần Thị Thúy

Nga

1948

0128

 

24

Nguyễn Thị

Nhuần

1957

0129

 

25

Nguyễn Thị

Nhã

1948

0130

 

26

Phạm Thị

Nhung

1964

0131

 

27

Nguyễn T Minh

Ngọc

1956

0133

 

28

Bùi Thị

Phương

1947

0911

 

29

Nguyễn T Thúy

Bình

1954

0107

 

30

Đào Thị

Tính

1953

0136

 

31

Lưu Thị Mai

Tâm

1945

0137

 

32

Nguyễn Quang

Tiến

1949

0138

 

33

Hoàng Đình

Thọ

1954

0139

 

34

Nguyễn Thị

Vượng

1951

0140

 

35

Bùi Thị

Xoáng

1950

0141

 

36

Hoàng Thị

Xuyên

1958

0142

 

37

Lê Vinh

Hạnh

1951

1016

 

38

Bùi Văn

Hoàn

1950

1017

 

39

Nguyễn Thị Bich

Hạt

1951

1018

 

40

Nguyễn Thị

Thu

1954

1019

 

 


( LẬP LỄ THỦY NGUYÊN )

                              (4)                                 

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Đinh Văn

Trọng

1951

0196

Chủ Nhiệm

2

Đinh Thị   

Lành

1947

0144

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Đức

Nở  

1958

0145

P.C.Nhiệm

4

Đinh Viết

Bộ

1947

0146

 

5

Đinh Thị

Chìu

1933

0147

 

6

Đinh Thị

Dượi

1930

0148

 

7

Đinh Thị

Dịu

1949

0149

 

8

Đinh Thị

Dịu

1951

0150

 

9

Đinh Thị

Cựi

1944

0151

 

10

Đinh Khắc

Ca

1949

0152

 

11

Đinh Văn

Chắc

1933

0153

 

12

Đinh Thị

Chắn

1940

0154

 

13

Đinh Văn

Chính

1956

0155

 

14

Phạm Văn

Giới

1950

0156

 

15

Đinh Thị

Giòn

1943

0157

 

16

Đinh Thị

Gọn

1936

0158

 

17

Lê Thị

Huyền

1951

0159

 

18

Đinh Thị

Hiệu

1959

0160

 

19

Đinh Thị

Hiên

1939

0161

 

20

Đinh Thị

Hường

1951

0162

 

21

Vũ Thị

Hằng

1944

0163

 

22

Phạm Thị

Hột

1935

0164

 

23

Ng. Thành

Keng

1924

0165

 

24

Đinh Thị

Khé

1948

0166

 

25

Văn Thiên

Kiên

1929

0167

 

26

Đinh Thị

Khịt

1955

0168

 

27

Đinh Thị

Kha

1944

0169

 

28

Vũ Văn

Khang

1932

0170

 

29

Đinh Thị

Luận

1942

0171

 

30

Đinh Thị

Lệ

1938

0172

 

31

Đinh Thị

Lanh

1948

0173

 

32

Đinh Thị

Lẻo

1947

0174

 

33

Đinh Thị 

Lẳn

1959

0175

 

34

Đinh Thị

Liền

1956

0176

 

35

Nguyễn Văn

Mộc

1930

0177

 

36

Đinh Thị

Mùi

1939

0178

 

37

Đinh Thị

1944

0179

 

38

Nguyễn Thị

Nghĩa

1949

0180

 

39

Đinh Thị

1950

0181

 

40

Vũ Văn

Ngơ

1935

0182

 

41

Đinh Thị

Nguẩy

1959

0183

 

42

Phạm Văn

Nâu

1946

0184

 

43

Lê Thị

Nhượng

1934

0185

 

44

Đinh Thị

Ngượi

1934

0186

 

45

Vũ Thị

Nương

1942

0187

 

46

Đinh Thị

Nhiễu

1960

0188

 

47

Đinh Thị

Nghiêm

1945

0189

 

48

Đinh Thị

Phi

1935

0190

 

49

Đinh Thị

Thúy

1949

0191

 

50

Nguyễn Thị

Thanh

1951

0192

 

51

Vũ Thị

Thêm

1955

0193

 

52

Đinh Thị

Tấn

1950

0194

 

53

Đinh Thị

Thấm

1940

0195

 

54

Đinh Thị

Thanh

1948

0197

 

55

Đinh Văn

Trường

1958

0198

 

56

Nguyễn Thị

Thuý

1945

0199

 

57

Phạm Thị

Thê

1955

0200

 

58

Đinh Thị

Thơm

1961

0201

 

59

Đinh Thị

Thắm

1944

0202

 

60

Vũ Thị

Vương

1948

0203

 

61

Đinh Thị

Viền

1947

0204

 

62

Đinh Thị

Xựi

1941

0205

 

63

Phạm Văn        

Ý

1940

0143

 

 


( CUNG VIỆT TIỆP )

     (5)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Vũ Thị       

Sang

1953

0206

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn Thị

Minh

1950

0207

P.C.Nhiệm

3

Lê Thị

Hưng

1956

0208

P.C.Nhiệm

4

Phạm Lan

Anh

1957

0209

 

5

Trịnh T Thái

Chúc

1951

0210

 

6

Nguyễn Thị

Chiên

1953

0211

 

7

Phạm Thị

Dung

1953

0212

 

8

Nguyễn Thị

Dung

1955

0681

 

9

Ngô Thị

Dự

1947

0213

 

10

Ngô Thị

Đảo

1942

0214

 

11

Phạm Bích

Được

1941

0215

 

12

Nguyễn Thị

Đậm

1946

0216

 

13

Đặng Minh

Hạnh

1949

0217

 

14

Đào Thị

Hiền

1951

0218

 

15

Vũ Thị

Hiền

1943

0219

 

16

Nguyễn Thị

Hằng

1942

0220

 

17

Lưu Thị Thu

1955

0221

 

18

Lưu Bích

Kiểm

1953

0222

 

19

Phạm Thị

1941

0223

 

20

Đỗ Thị

1943

0224

 

21

Trần Thị

Liên

1959

0226

 

22

Nguyễn Thị

Mùi

1955

0227

 

23

Nguyễn Thị

Minh

1941

0228

 

24

Lê Thị

Mỵ

1957

0229

 

25

Trịnh Thị Xuân

Mai

1945

0230

 

26

Vũ Thị Hồng

Nhị

1949

0231

 

27

Đỗ Thị

Nghị

1952

0232

 

28

Đỗ Thị

Nõn

1950

0947

 

29

Nguyễn Thị

Quang

1956

0235

 

30

Trần Thị

Sợi

1951

0236

 

31

Vũ Thị Bích

Sợi

1955

0237

 

32

Nguyễn Thị

Thanh

1951

0238

 

33

Trần Thị

Thanh

1955

0239

 

34

Đỗ Thị

Thành

1953

0241

 

35

Nguyễn Thị

Thủy

1953

0242

 

36

Nguyễn Thị

Thiều

1957

0243

 

37

Đinh Thị

Thu

1950

0244

 

38

Lê Thị

Thu

1949

0245

 

39

Phạm Thị

Tám

1949

0246

 

40

Nguyễn Thị

Tảo

1954

0247

 

41

Phạm Thị

Tẻn

1947

0248

 

42

Nguyễn Trọng

Việt

1950

0249

 

43

Nguyễn Thị

Vẻ

1953

0250

 

44

Lư  Thị

Vân

1957

0948

 

45

Phùng Thị

Xuân

1950

0251

 

46

Nguyễn Thị

Xuân

1948

0252

 

47

Ng Thị Minh

Liễu

1947

0889

11/11/2015

48

Nguyễn Thị

Lễ

1950

0996

11/11/2015

 


( PHƯỜNG THƯỢNG LÝ )

   (6)      

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Trần Thị

Hằng

1954

0254

Chủ Nhiệm

2

Trần Thị

1940

0255

 

3

Đào Thanh

Bình

1948

0256

 

4

Nguyễn T Hòa

Bình

1954

0257

 

5

Phạm Thị

Cảnh

1949

0259

 

6

Hoàng Thị

Gioóc

1943

0260

 

7

Đỗ Thị

Liên

1954

0261

 

8

Trịnh Thị

1949

0262

 

9

Phạm Thị

Hòa

1955

0263

 

10

Ngô Thị

Kỷ

1948

0971

 

11

Nguyễn Thị

Mai

1947

0972

 

12

Vũ Thị

Mùi

1943

0267

 

13

Vũ Thị

Nhâm

1954

0268

 

14

Ngô Thị

Phúc

1947

0269

 

15

Nguyễn Thị

Phất

1940

0270

 

16

Nguyễn Thị

Sắt

1955

0271

 

17

Trần Thị

Sinh

1942

0973

 

18

Phạm Thị

Thầu

1941

0272

 

19

Trần Thị

Thụy

1954

0273

 

20

Phạm Thị

Tâm

1957

0274

 

21

Nguyễn Thị

Tuấn

1939

0974

 


                         

                            ( TAM HƯNG - THỦY NGUYÊN )                         

(7)

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Đỗ Thị

Am

1950

0275

 

2

Lại Thị

Bồ

1955

0276

 

3

Đặng Thị

1945

0277

 

4

Mai Thị

1961

0278

 

5

Lại Thị

Bảy

1962

0279

 

6

Lại Thị

Chích

1952

0280

 

7

Vũ Thị

Chuyên

1963

0281

 

8

Nguyễn Thị

Cậy

1948

0283

 

9

Đỗ Thị

Chưa

1953

0284

 

10

Phạm Thị

Chanh

1966

0285

 

11

Vũ Thị

Doan

1955

0930

 

12

Vũ Thị

Đá

1955

0286

 

13

Phạm Thị

Đại

1955

0931

 

14

Vũ Thị

Đằng

1942

0932

 

15

Lại Thị

Giúp

1947

0288

 

16

Lại Thị

Gi

1960

0289

 

17

Lại Thị

Hướng

1959

0290

 

18

Nguyễn Thị

Hợp

1952

0291

 

19

Vũ Thị

Hiền

1944

0292

 

20

Vũ Thị

Hòa

1955

0293

 

21

Lại Thị

Huy

1955

0294

 

22

Phạm Thanh

1967

0295

 

23

Vũ Thị

Hải

1950

0297

 

24

Bùi Thị

Khoa

1955

0298

 

25

Lại Thị

Lứa

1949

0313

 

26

Vũ Thị

Lan

1967

0302

 

27

Lại Thị

Lan

1953

0303

 

28

Trần Thị

Loan

1945

0305

 

29

Nguyễn Thị

Lập

1951

0306

 

30

Lại Thị

1963

0307

 

31

Vũ Thị

Mừng

1962

0309

 

32

Lại Thị

Mão

1946

0310

 

33

Lại Thị

Mơn

1953

0311

 

34

Lại Thị

Mằn

1955

0312

 

35

Đỗ  Xuân

Nở

1937

0314

 

36

Mai Hữu

Ninh

1966

0315

 

37

Mai Thị

Nhỏ

1943

0316

 

38

Lại Thị

Nhiễu

1961

0317

 

39

Mai Thị

Nhạ

1953

0318

 

40

Đỗ Thị

Nhót

1962

0933

 

41

Lại Thị

Nhạn

1951

0323

 

42

Đặng  Thị

Nõn

1951

0326

 

43

Vũ Thị

Oanh

1969

0319

 

44

Vũ Thị

Sỏi

1952

0301

 

45

Lại Thị

Sen

1956

0327

 

46

Hoàng T Minh

Tâm

1948

0948

 

47

Nguyễn Thị

Tề

1953

0328

 

48

Phạm Thị

Tiếp

1955

0934

 

49

Đỗ Thị

Toán

1949

0329

 

50

Lại Thị

1955

0949

 

51

Phạm Thị

Thưa

1945

0330

 

52

Phùng Thị

Thủy

1944

0331

 

53

Nguyễn Thị

Thế

1964

0332

 

54

Đinh Thị

Thìn

1952

0333

 

55

Lại Thị

Thêm

1962

0334

 

56

Phạm Thị

Trọng

1952

0335

 

57

Lại Thị

Truyền

1949

0336

 

58

Nguyễn Thị

1952

0337

 

59

Lại Thị

Xinh

1938

0339

 

60

Lại Thị

Cận

1958

1003

Tháng 1/2016

61

Bùi Văn

Duyên

1982

1004

Tháng 1/2016

62

Phạm Thị

Định

1970

1005

Tháng 1/2016

63

Lại Thị

Huê

1966

1006

Tháng 1/2016

64

Vũ Thị

Hồng

1972

1007

Tháng 1/2016

65

Nguyễn Thị

Kim

1951

1008

Tháng 1/2016

66

Nguyễn Thị

Loan

1956

1009

Tháng 1/2016

67

Nguyễn Thị

Tần

1953

1010

Tháng 1/2016

68

Nguyễn Thị

Thời

1959

1011

Tháng 1/2016

69

Nguyễn Tất

Tiên

1975

1012

Tháng 1/2016

70

Nguyễn Thị

1957

1013

Tháng 1/2016

71

Lại Thị

Út

1951

1014

Tháng 1/2016


 

                                 

                                   ( BÌNH HẢI )                                    

(8

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị    

Hưởng

1947

0340

Chủ Nhiệm

2

Vũ Thị           

Mai

1959

0341

P.C.Nhiệm

3

Đỗ Thị

Cảnh

1948

0342

 

4

Phạm Phú

Cương

1950

0343

 

5

Lê Thị

Chất

1948

0344

 

6

Vũ Thị

Dung

1953

0652

 

7

Thiếu Thị

Hồng

1954

0345

 

8

Phùng Thị

Liên

1958

0346

 

9

Nguyễn Thị

Liên

1962

0347

 

10

Nguyễn T. Mai

Phương

1960

0348

 

11

Trần Thị

Nhung

1949

0349

 

12

Nguyễn Thị

Nhẫn

1952

0350

 

13

Nguyễn Kim

Toàn

1955

0351

 

14

Trần Văn

Tước

1956

0352

 

15

Nguyễn Đình

Thấn

1971

0353

 

 

           

            ( PHƯỜNG CẦU TRE )        

         (9)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Phạm Hạnh 

Thẩm

1941

0354

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn Hồng

Thúy

1942

0355

P.C.Nhiệm

3

Vũ Thị

Bình

1951

0356

 

4

Nguyễn T Hải

Bình

1955

0357

 

5

Nguyễn Thị

Cảnh

1939

0358

 

6

Nguyễn Thị

Dạt

1953

0359

 

7

Nguyễn Thị

Huệ

1955

0361

 

8

Bùi Thị

Hiên

1949

0364

 

9

An Thị

Liên

1947

0366

 

10

Nguyễn Thị

Lợi

1956

0369

 

11

Nguyễn Thị

Miên

1946

0370

 

12

Nguyễn Thị

Mai

1948

0371

 

13

Nguyễn Thị

Mùi

1943

0372

 

14

Nguyễn Thị

Nền

1952

0374

 

15

Vũ Thị

Nhung

1953

0375

 

16

Nguyễn Thị

Sở

1944

0379

 

17

Phạm Thị

Tâm

1960

0381

 

18

Vũ Thị

Tâm

1954

0382

 

19

Nguyễn Thị

Tải

1948

0384

 

20

Giang Thị

Tước

1946

0385

 

21

Trần Thị

Thoa

1959

0388

 

22

Hà Thị

Tháy

1944

0389

 

23

Ng Thị Tuyết

Trinh

1953

0390

 

24

Nguyễn T Thanh

Xuân

1944

0391

 

25

Nguyễn Thị

Xuyến

1949

0392

 

26

Nguyễn Thị

Huệ

1952

1002

Tháng 1/2016

27

Phạm Thị

Tuyết

1942

1022

29/4/16

 


( PHƯỜNG MÁY TƠ )

     (10)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Vũ Thị Thu

1959

0393

Chủ Nhiệm

2

Dương Thị Lệ

Thu

1956

0394

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Thị

Thương

1955

0395

 

4

Hoàng Thị

Biên

1951

0396

 

5

Lê Phúc

Đệ

1946

0919

 

6

Phạm Thị

Hòa

1944

0397

 

7

Nguyễn Thị

Hiền

1941

0398

 

8

Nguyễn Thị

Hảo

1941

0399

 

9

Phạm Thị

Lan

1948

0910

 

10

Đinh Thị

Lĩnh

1951

0401

 

11

Đoàn Thị

Nhang

1946

0402

 

12

Nguyễn Thị

Nguyệt

1944

0403

 

13

Nguyễn Thị

Phòng

1945

0405

 

14

Trần Thị Kim

Phương

1945

0406

 

15

Đặng Thị Minh

Trung

1934

0407

 

16

Trương Thị

Tỉnh

1943

0408

 

17

Trần Thị

Tân

1934

0409

 

18

Trần Thị Minh

Tâm

1959

0410

 

19

Trần Thị

Tuyết

1960

0411

 

20

Trần Thị

Tuyết

1957

0909

 

21

Hoàng Thị

Tuyết

1950

0412

 

22

Nguyễn Thị

Thoa

1950

0413

 

23

Bùi Thị Việt

Thùy

1945

0908

 

24

Đỗ Thị

Sáu

1946

0414

 

25

Phạm Thị

Vinh

1969

0415

 

26

Vũ Thị Kim

Xuân

1964

0416

 

27

Nghiêm Thị

Xuyến

1957

0417

 

28

Nguyễn Thị

Nhung

1956

0991

 

29

Cao Huyền

Nhung

1957

0992

 

30

Vũ Việt

Nga

1950

0993

 

 


( PHƯỜNG LẠC VIÊN )

 (11

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Bùi Thị Hồng

Hải

1962

0418

Chủ Nhiệm

2

Phạm Thị Minh

Hường

1975

0419

P.C.Nhiệm

3

Đinh Thị

Xuyên

1960

0420

P.C.Nhiệm

4

Trần Quang

Ánh

1957

0928

 

5

Bùi Thị Ngọc

Bích

1954

0913

 

6

Trần Thị

Dung

1957

0423

 

7

Nguyễn Văn

Thảo

1958

0724

 

8

Nguyễn Thị

Hải

1975

0924

 

9

Bùi Thị Ngân

Hoa

1970

0430

 

10

Đàm Thị

Hoan

1974

0914

 

11

Đoàn Bích

Hạnh

1972

0431

 

12

Nguyễn Thị

Huệ

1968

0920

 

13

Nguyễn Thị

Hồng

1960

0922

 

14

Trương Mạnh

Hùng

1963

0929

 

15

Nguyễn Thị

Lăng

1965

0429

 

16

Bùi Thị

1973

0432

 

17

Đặng Thị

Ngà

1958

0424

 

18

Vũ Thị

Ngân

1964

0428

 

19

Phạm Thị

Phú

1960

0425

 

20

Nguyễn Thị

Phúc

1974

0433

 

21

Nguyễn Đình

Tuấn

1962

0923

 

22

Tạ Thị

Thắng

1956

0422

 

23

Trần Thị

Thành

1960

0947

 

24

Lương T.Thanh

Vân

1956

o0421

 

25

Lê Thanh

Hương

1970

0975

15/6/2015

26

Phạm Minh

Thắng

1985

0981

16/6/2015

27

Lê Thị

Nhật

1954

0982

04/7/2015

28

Nguyễn Thị

Thảo

1969

0989

11/11/2015

29

Nguyễn Th Thanh

Huyền

1965

0995

14/11/2015

 


( PHƯỜNG VẠN MỸ )

       (12)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị

Nhạn

1952

0457

Chủ Nhiệm

2

Võ Thị         

Hiền

1948

0435

P.C.Nhiệm

3

Lưu Thị

Bích

1972

0436

 

4

Tô Thị Kim

Dung

1946

0439

 

5

Nguyễn Thị

Đào

1945

0440

 

6

Vũ Thị

Hoa (B)

1947

0442

 

7

Trần Thị

Hiên

1951

0443

 

8

Quách Thị

Huấn

1947

0445

 

9

Nguyễn Thị

Hòa

1954

0446

 

10

Trịnh Thị

Luyện

1952

0447

 

11

Lương Thị

Thái

1951

0449

 

12

Hoàng Thị

Thạch

1950

0451

 

13

Phạm Bích

Thuỷ

1959

0452

 

14

Nguyễn Thị

Vân

1950

0454

 

15

Phùng Thị

Quy

1947

0434

 

16

Đỗ Thị

Liên

1952

0458

 

17

Nguyễn Thị

Na

1958

0459

 

18

Lê Thị

1952

0460

 

19

Vũ Thị

Bến

1951

0461

 

20

Đỗ Thị

Diệu

1947

0462

 

21

Nguyễn Thị

Động

1958

0951

 

22

Đàm Thị

Hoan

1957

0464

 

23

Lê thị

Hoa

1960

0465

 

24

Phạm Thị

Hạnh

1957

0466

 

25

Mai Thị

Lượng

1947

0468

 

26

Trương T Khánh

Liên

1961

0426

 

27

Nguyễn Thị

Ngự

1950

0470

 

28

Bùi Thị

Nụ

1963

0471

 

29

Trương Thị

Loan

1958

0915

 

30

Bùi Thị

Minh

1961

0916

 

31

Phạm Bích

Thuỷ

1960

1031

 

 


( PHƯỜNG ĐẰNG HẢI )

      (13)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Bùi Thị

Thanh

1951

0472

Chủ Nhiệm

2

Đỗ Thúy

Ninh

1958

0473

P.C.Nhiệm

3

Phạm Thị

Bình

1944

0475

 

4

Đặng Thị

Dình

1951

0476

 

5

Phạm Thị

Hạnh

1950

0478

 

6

Vương Lan

Hương

1958

0480

 

7

Ngô Thị

Khi

1948

0481

 

8

Lại Thị

Lâm

1944

0482

 

9

Nguyễn Thị

Lâm

1953

0483

 

10

Văn Thị

Mai

1955

0484

 

11

Nguyễn Thị

Mận

1955

0485

 

12

Phùng Thị

Ngân

1940

0486

 

13

Vũ Thị

Tâm

1958

0487

 

14

Trần Thị

Thuận

1961

0488

 

15

Hoàng Thị

Thu

1954

0489

 

16

Đỗ Thị

Thậm

1950

0490

 

17

Nguyễn Thị

 

1027

 

18

Trần Thị

Thơm

 

1028

 

19

Vũ Thị

Phương

 

1029

 

20

Vũ Thị

Quang

 

1030

 

 


( ĐỒNG QUỐC BÌNH )

    (14)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Lê Kim       

Nhẫn

1946

0491

Chủ Nhiệm

2

Bùi Thị       

Liên

1954

0492

P.C.Nhiệm

3

Bùi Thị

Bèo

1949

0493

 

4

Phạm Thị

Búp

1948

0494

 

5

Đinh Thị

Bảnh

1940

0495

 

6

Đặng Thị

Dung

1943

0496

 

7

Tô Thị

Hiên

1933

0498

 

8

Nguyễn Thị

Hánh

1947

0499

 

9

Nguyễn Thị   

Lễ

1941

0500

 

10

Đặng Thị

Lẽ

1957

0501

 

11

Nguyễn Thị

Lựu

1951

0502

 

12

Nguyễn Thị

Lương

1959

0503

 

13

Lê Thị

Mai

1947

0504

 

14

Nguyễn Thị

Mai

1949

0505

 

15

Phạm Thị

Nghìn

1949

0506

 

16

Nguyễn Thị

Như

1947

0507

 

17

Nguyễn Thị

Nguyệt

1948

0508

 

18

Nguyễn Thị

Oanh

1942

0509

 

19

Hoàng Thị

Thành

1949

0510

 

20

Đặng Thị

Trâm

1945

0511

 

21

Phạm Thị

Tươi

1952

0512

 

22

Phạm Thị

Tuyết

1959

0513

 

23

Nguyễn Thị

Thuần

1944

0515

 

         

                   

                             (PHƯỜNG ĐẰNG GIANG )                    

                                             (15)                                    

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Vũ Thị

Lập

1952

0516

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn Thị

Ngà

1956

0517

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Thị

Chuốt

1951

0518

P.C.Nhiệm

4

Hoàng Thị

Hồi

1943

0519

Uỷ Viên

5

Đoàn Thị

Yên

1960

0520

Uỷ Viên

6

Vũ Thị

Kỷ

1959

0521

 

7

Nguyễn Thị

Cúc

1957

0524

 

8

Phạm Thị

Canh

1947

0525

 

9

Nguyễn Thị

Cảnh

1942

0527

 

10

Đào Thị

Chín

1943

0529

 

11

Nguyễn Văn

Diễm

1930

0530

 

12

Nguyễn Thị

Dần

1938

0531

 

13

Nguyễn Thị

Đàm

1949

0532

 

14

Đinh Thị

Đượng

1955

0533

 

15

Nguyễn Thị

Gái

1951

0534

 

16

Vũ Thị

Hồng

1963

0537

 

17

Lương Thị

Lập

1947

0541

 

18

Nguyễn Duy

Lập

1965

0927

 

19

Lâm thị

Liên

1944

0540

 

20

Đặng Thị

Liên

1953

0542

 

21

Phạm Thị

Loan

1957

0961

 

22

Lã Kim

Mây

1939

0545

 

23

Phạm Thị

Ninh

1952

0547

 

24

Đỗ Thị

Oanh

1954

0549

 

25

Vũ Thị

Phán

1942

0550

 

26

Nguyễn Thị

Quyên

1950

0552

 

27

Nguyễn Thị

Thoa

1933

0555

 

28

Nguyễn.th.Hồng

1951

0556

 

29

Trần Thị

Thịnh

1953

0557

 

30

Nguyễn Thị

Tuyết

1963

0558

 

31

Nguyễn Nguyên

Tuất

1946

0559

 

32

Nguyễn Thị

Thời

1935

0560

 

33

Nguyễn Thị

Vinh

1958

0561

 

34

Bùi Thị

Siêu

1933

0554

 

35

Lại Văn

Hằng

1948

1032

 

36

Lương Thị

Thuỷ

1960

1033

 

 


( AN LÃO )

                                  (16)                                    

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị

Đằng

1949

0563

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn Thị

Thanh

1955

0564

P.C.Nhiệm

3

Lờ Thị

Ân

1948

0565

 

4

Nguyễn Thị

Bình

1955

0566

 

5

Hà Thị

1943

0567

 

6

Nguyễn Thị

Chi

1935

0568

 

7

Nguyễn Thị

Dung

1948

0569

 

8

Lờ Thị

Dung

1963

0570

 

9

Phùng Thị

Huệ

1940

0571

 

10

Bựi Thị

Hào

1933

0572

 

11

Nguyễn Thị

Hồi

1940

0573

 

12

Lờ Thị

Hoà

1954

0574

 

13

Nguyễn Thị

Liên

1953

0575

 

14

Nguyễn Thị

Liên

1940

0576

 

15

Ngô Thị

Mai

1953

0577

 

16

Nguyễn Thị

Mai

1965

0578

 

17

Đoàn Thị

Mùi

1954

0579

 

18

Nguyễn Thị

Miến

1945

0580

 

19

Đoàn Thị

Ngánh

1949

0581

 

20

Đỗ Thị

Ngo

1956

0582

 

21

Nguyễn  Thị

Nhuận

1958

0583

 

22

Nguyễn Thị

Phương

1944

0584

 

23

Vũ Thị

Phìn

1947

0585

 

24

Đinh Thị

Phùng

1959

0586

 

25

Trần Thị

Riển

1944

0587

 

26

Nguyễn Đức

Thọ

1938

0588

 

27

Nguyễn Thị

Tám

1948

0590

 

28

Nguyễn Thị

Tuyết

1955

0591

 

29

Phạm Thị

1955

0592

 

30

Trần Thị

Vĩnh

1950

0594

 

31

Lê Thị

Xịnh

1936

0595

 

32

Trịnh Thị

Xuân

1958

0596

 

33

Nguyễn Thị

Yên

1955

0597

 

34

Nguyễn Thị

Thu

1942

0983

04/7/2015

35

Nguyễn Thị

Lam

1958

0984

04/7/2015

 


( PHƯỜNG HỒ NAM )

     (17)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Lê Văn           

Dự

1929

0624

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn Thị

Chính

1953

0048

P Chủ nhiệm

3

Trần Thị Lộc

Bích

1958

0628

P chủ nhiệm

4

Lê Thị         

Cứa

1944

0625

Uỷ Viên

5

Vũ Thị  

Bẩy

1947

0626

 

6

Phạm Minh

Châu

1948

0629

 

7

Bùi Thi

Chung

1948

0630

 

8

Nguyễn Thị

Dung

1953

0632

 

9

Nguyễn Thị

Dung

1941

0633

 

10

Nguyễn Thị

Duyên

1944

0634

 

11

Bùi Thị

Đỏ

1938

0635

 

12

Hoàng Thị

Hòa

1956

0636

 

13

Đặng Thị

Lệ

1947

0639

 

14

Nguyễn Thị

Liên 

1942

0641

 

15

Lê Thị

Miên

1958

0642

 

16

Phạm Minh

Phương

1948

0956

 

17

Đinh Thị

Sinh

1946

0644

 

18

Đặng Thị

Sửu

1957

0645

 

19

Đào Thị

Trường

1948

0646

 

20

Phạm Thị

Thơi

1950

0647

 

21

Đinh Kim

Thanh

1950

0627

 

22

Nguyễn thị

Ngọc

1959

0994

14/11/2015

 


( PHƯỜNG MÁY CHAI )

    (18)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Lê Thị         

Thuỷ

1953

0648

Chủ Nhiệm

2

Đỗ Thị    

Phương

1958

0649

P.C.Nhiệm

3

Trần Thị

Bùi

1956

0650

 

4

Phạm Thị

Chính

1948

0651

 

5

Vũ Thị

Huệ

1953

0653

 

6

Nguyễn Thị

Lượt

1953

0654

 

7

Đinh Thị

Lan

1956

0655

 

8

Nguyễn Thị

Minh

1949

0656

 

9

Phạm Thị

Nụ

1958

0657

 

10

Dương Thị

Nhàn

1960

0658

 

11

Tăng Thị

Nhị

1955

0659

 

12

Phạm Thị

Nga

1951

0660

 

13

Trần Thị

Nhật

1950

0661

 

14

Trần Thị Thanh

Nga

1953

0662

 

15

Nguyễn Thị

Quý

1960

0663

 

16

Trần Thị

Quý

1953

0917

 

17

Hoàng Thị

Thậm

1953

0918

 

 


( CUNG THANH NIÊN )

    (19)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Vũ Thị      

Thược

1944

0665

Chủ Nhiệm

2

Cù Thị   

Cảnh  

1950

0666

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Thị   

Sơn

1954

O667

Ủy Viên

4

Đặng Anh   

Tuấn

1947

0668

Ủy Viên

5

Vũ Thị        

Nhân

1942

0669

Ủy Viên

6

Nguyễn Ngọc

Anh

1943

0670

 

7

Bùi Thị Lan

Anh

1968

0671

 

8

Nguyễn Thúy

An

1947

0672

 

9

Lê Thị

Bình

1954

0674

 

10

Phạm Thị

Bắc

1943

0675

 

11

Đỗ Thị

Chính

1949

0676

 

12

Lương Thị

Chúc

1940

0677

 

13

Vũ Thị

Chi

1947

0678

 

14

Nguyễn Thụy

Dung

1941

0680

 

15

Nguyễn Mai

Dung

1955

0683

 

16

Nguyễn Thị

Hằng

1945

0684

 

17

Phạm Thị

Hiền

1945

0693

 

18

Nguyễn Thị

Hiền

1952

0694

 

19

Nguyễn Thị

Hải

1948

0687

 

20

Nguyễn Tuyết

Hạnh

1952

0688

 

21

Lê Lan

Hương

1949

0689

 

22

Phạm Thị Lan

Hương

1960

0691

 

23

Trần Thị

Hường

1959

0692

 

24

Nguyễn Thị

Hoa

1955

0690

 

25

Cao Thị

Khánh

1944

0695

 

26

Hoàng Thị

Kim

1948

0696

 

27

Nguyễn Thị

Lai

1933

0698

 

28

Nguyễn Thị

1938

0699

 

29

Nguyễn T Kim

Lan

1945

0700

 

30

Đỗ Thị

Lan

1955

0701

 

31

Nguyễn Thị

Loan

1959

0957

 

32

Nguyễn Thị

Làn

1955

0702

 

33

Cao Thị

Liên

1952

0703

 

34

Cao Thị Bích

Liên

1956

0704

 

35

Trịnh Thị

Liên

1947

0705

 

36

Lại Thị Anh

1938

0706

 

37

Vũ Thị

Luận

1941

0707

 

38

Đỗ Thị

Mai

1950

0709

 

39

Nguyễn Thị

Mùi

1943

0958

 

40

Nguyễn Thị

Nga

1956

0710

 

41

Phùng Vân

Nga

1948

0711

 

42

Trần Thị

Ngọc

1952

0712

 

43

Phạm Ánh

Nguyệt

1946

0713

 

44

Nguyễn Thị

Oanh

1940

0714

 

45

Phạm Thị

Sách

1946

0716

 

46

Trần Thị

Tùng

1943

0717

 

47

Vũ Thị

1952

0718

 

48

Nguyễn Thị

Từ

1945

0719

 

49

Phạm Thị

Tươi

1950

0721

 

50

Hoàng Thị

Tiến

1958

0664

 

51

Đặng Thị

Thảo

1940

0723

 

52

Nguyễn Thị

Thoa

1948

0726

 

53

Nguyễn Thị

Thêm

1944

0727

 

54

Nguyễn T Bích

Thu

1959

0728

 

55

Nguyễn Anh

Thư

1961

0729

 

56

Nguyễn T.Phương

Thanh

1955

0730

 

57

Nguyễn Thị

Thanh

1944

0731

 

58

Vũ Thị

Thủy

 

0960

 

59

Vũ Thanh

Vân

1949

0733

 

60

Vũ Thị

Vân

1953

0734

 

61

Trịnh Thanh

Vân

1956

0735

 

62

Hoàng Thị

Vinh

1949

0736

 

63

Đỗ Thị

Xoa

1958

0737

 

64

Trần Thị

Tường

1954

0986

10/2015

65

Nguyễn Thị

Minh

1957

0987

10/2015

66

Trần Thị

Hiên

1955

1015

1/2016

67

Lê Thị Hồng

1959

1025

1/2016

68

Đặng Thị

Oanh

1952

0233

 

69

Võ Kỳ

Xuyên

1950

0253

 

70

Nguyễn Th Ngọc

1962

0427

 

71

Nguyễn Thị

Thuần

1957

0732

 

 


( QUẬN KIẾN AN )

     (20)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Đào Thị    

Bình

1955

0738

Chủ Nhiệm

2

Ô: Vũ Xuân

An

1940

0739

 

3

Ô: Nguyễn Minh

Cường

1939

0740

 

4

Hoàng Thị

Đức

1952

0742

 

5

Phạm Thị

Êm

1949

0743

 

6

Mai Thị

Hồng

1953

0744

 

7

Hoàng Thị

Hiền

1943

0745

 

8

Bùi Thị

Lan

1952

0748

 

9

Vũ Thị

Lộng

1938

0749

 

10

Nguyễn Thị

Lạng

1939

0751

 

11

Đinh Thị

Mậu

1946

0761

 

12

Lê Thị

Ngân

1949

0752

 

13

Nguyễn Thị

Quế

1954

0962

 

14

Trần Thị

Thảo

1943

0756

 

15

Nguyễn Thị

Thắm

1950

0758

 

16

Hà Thị

Tân

1947

0759

 

17

Nguyễn Thị

Vát

1948

0760

 

 


( PHƯỜNG NGHĨA XÁ )

     (21)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Bùi Thị

Thu

1965

0788

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn T.Kim

Khánh

1942

0764

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Thị    

Len

1942

0765

P.C.Nhiệm

4

Ngô T. Lương

Đoan

1947

0767

P.C.Nhiệm

5

Trịnh Thị

Hào

1951

0769

P.C.Nhiệm

6

Trần Thị

Bổn

1949

0766

 

7

Nguyễn Thị          

1947

0763

 

8

Nguyễn Thị

Đào

1951

0768

 

9

Nguyễn Thị

Hảo

1957

0770

 

10

Lê Thị

Hảo

1960

0771

 

11

Nguyễn Thị

Hậu

1948

0772

 

12

Vũ Thị

Huệ

1951

0773

 

13

Lê Thị

Hiền

1962

0775

 

14

Nguyễn Thị

1950

0776

 

15

Lê Thị

Lạch

1947

0777

 

16

Trần Thị

Liên

1954

0778

 

17

Nguyễn Thị

Màu

1938

0779

 

18

Phạm Thị

Nhung

1944

0780

 

19

Nguyễn Thị

Nhâm

1944

0781

 

20

Nguyễn Thị

Ngọc

1945

0782

 

21

Lê Thị Kim

Oanh

1957

0926

 

22

Nguyễn Quỳnh

Phương

1939

0783

 

23

Phạm Mai

Quế

1936

0784

 

24

Nguyễn T Hồng

Sâm

1953

0785

 

25

Vũ Thị

Thúy

1944

0786

 

26

Nguyễn Thị

Thường

1956

0787

 

27

Nguyễn Thị

Thơm

1953

0925

 

28

Nguyễn Thị

Tiền

1948

0789

 

29

Bùi Thị

Triều

1951

0790

 

30

Nguyễn Thị

Vẻ

1940

0791

 

31

Phạm Thị

Vy

1940

0792

 

32

Phạm Thị

Tính

1952

0976

15/6/2015

33

Nguyễn Thị

Thúy

1957

0977

-----------

34

Trịnh Thị

Mát

1951

0978

-----------

35

Trần Thị

Loan

1963

0979

-----------

36

Lương Thị

Bình

1959

0980

-----------

37

Tăng Kim

Thiên

1953

0981

29/6/2015

38

Vũ Thị

Thắm

1965

1000

23/11/2015

 


( VĨNH BẢO )

      (22)       

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Trần Thị    

Nguyệt

1951

0793

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn Thị   

Hạt

1949

0794

P.C.Nhiệm

3

Trần Thị

Ấn

1951

0795

 

4

Trần Thị

Ẩm

1950

0796

 

5

Nguyễn Thị

1953

0797

 

6

Nguyễn Thị

Bạn

1964

0799

 

7

Nguyễn Thị

Cậy

1955

0800

 

8

Nguyễn Thị

Chung

 

0802

 

9

Vũ Thị

Dung

1951

0803

 

10

Nguyễn Thị

Đào

1963

0805

 

11

Nguyễn Thị

Gái

1941

0806

 

12

Phạm Thị

Kim

1958

0807

 

13

Phạm Thị

Láng

1945

0808

 

14

Nguyễn Thị

Lời

1938

0809

 

15

Trần Thị

Len

1943

0810

 

16

Nguyễn Thị

Mận

1956

0811

 

17

Phạm T.Tuyết

Mai

1951

0812

 

18

Trần Thị

Mạy

1945

0813

 

19

Nguyễn Thị

Nho

 

0814

 

20

Trần Thị

Ngang

1952

0815

 

21

Trần Thị

Nguyệt

1953

0816

 

22

Nguyễn Thị

Oanh

1964

0817

 

23

Nguyễn Thị

Oanh

1962

0818

 

24

Nguyễn Thị

Sâm

1947

0819

 

25

Nguyễn Thị

Tịnh

1950

0821

 

26

Phạm Thị

Tươi

1945

0822

 

27

Đoàn Thị

Tuyết

1954

0823

 

28

Lê Thị

Út

1957

0824

 

29

Trần Thị

Vụ

1942

0825

 

30

Nguyễn Thị

Vỹ

1958

0826

 

31

Trần Thị

Vịnh

1953

0827

 

32

Nguyễn Thị

Xinh

1955

0828

 

33

Nguyễn Thị

Xây

1954

0829

 

34

Trần Thị

Yến

1951

0830

 

 


( PHƯỜNG AN DƯƠNG )

    (23)        

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Vũ Thị         

Đậu 

1949

0831

Chủ Nhiệm

2

Nguyễn T.Minh

Thu 

1953

0832

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Thị

Lược

1949

0833

P.C.Nhiệm

4

Lê Thị

Bảo

1945

0834

 

5

Nguyễn Thị

Bị

1952

0835

 

6

Phạm Thúy

Cần

1953

0837

 

7

Phạm Thị

Đăng

1941

0839

 

8

Lý Thị

Đông

1949

0840

 

9

Nguyễn Thị

Điểm

1949

0841

 

10

Nguyễn Văn

Điệt

1931

0842

 

11

Nguyễn Thị

Hồng

1949

0843

 

12

Trần Thị

Hiền

1947

0845

 

13

Lê Thị

Hoán

1945

0846

 

14

Đỗ Thị

1945

0848

 

15

Đào Thị

1950

0850

 

16

Dương Thuỳ

Linh

1960

0851

 

17

Nguyễn Thị

Lai

1952

0855

 

18

Lưu Thị

Lan

1953

0856

 

19

Đoàn Thị

Mão

1950

0860

 

20

Vũ Thị

Minh

1955

0863

 

21

Trịnh Thị

Nền

1945

0865

 

22

Bùi Thị

Nhăng

1954

0867

 

23

Nguyễn Thị

Oanh

1949

0868

 

24

Trần Thị

Phương

1952

0869

 

25

Nguyễn Thị

Phương

1929

0870

 

26

Vũ Văn

Soang

1947

0871

 

27

Vũ Thị

Tờ

1954

0873

 

28

Đào Thị

Thuỷ

1959

0877

 

29

Phạm Thị

Thanh

1955

0878

 

30

Đỗ Thị

Thanh

1948

0879

 

31

Lê Thị

Tịnh

1941

0882

 

32

Nguyễn Thị

Tân

1952

0964

 

33

Vũ Thị

Trường

1958

0965

 

 


( PHƯỜNG LAM SƠN )

   (24)      

TT

H

TÊN

N.SINH

M.SỐ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thị  

Thu

1945

0890

Chủ.Nhiệm

2

Phùng Thị

Dung

1949

0894

P.C.Nhiệm

3

Nguyễn Thị

Tuyết

1948

0904

P.C Nhiệm

4

Hoàng Văn         

Bội

1935

0888

 

5

Nguyễn Thị

Cúc

1952

0891

 

6

Mai Xuân

Cậy

1945

0892

 

7

Nguyễn Thị

Chiên

1946

0893

 

8

Lê Thị

Duyên

1948

0895

 

9

Mai Thị

Hương

1948

0896

 

10

Đỗ Thị                  

Khởi

1950

0897

 

11

Đoàn Thị

Lự

1948

0898

 

12

Nguyễn Thị          

Lâm

1942

0899

 

13

Phạm Thị

Lanh

1960

0966

 

14

Lương Thị

Mai

1946

0900

 

15

Trần Thị

Mùi

1952

0901

 

16

Nguyễn Thị

Tản

1946

0902

 

17

Phạm Thị

Toàn

1948

0903

 

18

Đoàn Thị

Thụy

1950

0967

 

19

Lê Thị

Điểm

1941

0906

 

20

Vũ Thị

Oanh

1941

0968

 

21

Đào Thị

Hoạt

1957

0969

 

22

Nguyễn Thị

Dinh

1948

0907

 

23

Nguyễn Thị

1952

1001

01/2016

24

Vũ Mạnh

Hợp

1950

1020

04/2016

25

Bùi Thị Thu

Chinh

1951

1021

04/2016

 

Có phải bạn đang tìm kiếm ?

Thông tin giáTổng hợp danh sách chung cư Cầu Giấy giá rẻ

Thông tin giáDanh sách sim năm sinh Viettel đẹp nhất hiện nay

Thông tin giáDanh sách căn hộ Kim Văn Kim Lũ CT12 cần bán thanh lý giá rẻ

Thông tin giáDanh sách các chi nhánh Agribank tại Nam Định

Thông tin giáChính Sách Dành Cho Đại Lý Bánh Trung Thu TẠI TÂY NINH

Thông tin giáBàn chải đánh răng Colgate mềm mảnh sạch sâu hiệu quả

Thông tin giáDanh sách sim viettel 10 số giá rẻ chỉ có 75k/sim

Thông tin giáDanh sách khách sạn tại Quảng Ninh

Thông tin giáDanh sách khách sạn tại Quảng Ninh p2

Thông tin giáDanh sách lớp Hướng Dẫn Viên - Thái Cực Hải Phòng

...
Thông tin giá
Thông tin giá
Thành viên chưa xác thực  thaicucquyen Offline
Mobile: 0904557745
Thành viên chưa xác thực
Các tin cùng chuyên mục
98 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Vietnam dog, cat carrier, pet cages made manufacturer
Liên hệ mở Website liên kết  Website:vietnammanufacturer Offline - Hà Nội
Đăng lúc 04:09 | 22-05-2021 - Phản hồi mới 02:54 | 24-05-2021
160 xem / 1 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Sỏi thận với thể gây phổ biến biến chứng nguy hiểm
Thành viên chưa xác thực  dohung10384 Offline - TP.Hồ Chí Minh
Đăng lúc 02:52 | 22-03-2018
7696 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
công ty vệ sinh công nghiệp giá rẻ
Thành viên chưa xác thực  thinhphat Offline - TP.Hồ Chí Minh
Đăng lúc 19:05 | 17-09-2017
4434 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Giải trẻ toàn quốc 2017 - HP có HCV đầu tiên
Thành viên chưa xác thực  wushu Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 20:06 | 19-07-2017
4166 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Tuyển Sinh Võ Thuật Hè 2017
Thành viên chưa xác thực  wushu Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 17:55 | 04-06-2017
4300 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
4073 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Kỷ niệm 9 năm thành lập CLB Thái Cực Hoa Phượng
Thành viên chưa xác thực  thaicucquyen Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 12:46 | 16-05-2017
3734 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Tên Động Tác Bài: Thái Cực Quyền 13 Thức
Thành viên chưa xác thực  thaicucquyen Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 09:48 | 18-04-2017
3763 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Giải Vô Địch Wushu toàn quốc 2017
Thành viên chưa xác thực  wushu Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 00:47 | 06-04-2017
5553 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
4816 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
5599 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
HLV Conte chia sẻ cách “trị” Diego Costa
Thành viên chưa xác thực  loner8 Offline - Hà Nội
Đăng lúc 14:26 | 08-02-2017
6423 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
(New) Man City: Pep đòi 100 triệu bảng để mua Messi
Thành viên chưa xác thực  loner8 Offline - Hà Nội
Đăng lúc 10:29 | 17-01-2017
6241 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Phong van tieng anh di lam
Thành viên chưa xác thực  phamnguyen09 Offline - TP.Hồ Chí Minh
Đăng lúc 14:16 | 02-12-2016
7237 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Hạt giống hoa
Thành viên chưa xác thực  trinhhuong Offline - Hà Nội
Đăng lúc 12:48 | 20-11-2016

Giá: 35.000VNĐ

6508 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Giải Vô Địch Cúp Quốc Gia - 2016
Thành viên chưa xác thực  thaicucquyen Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 12:46 | 24-10-2016
6001 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Giải Vô Địch Cúp Wushu Quốc Gia Năm 2016
Thành viên chưa xác thực  wushu Offline - Hải Phòng
Đăng lúc 14:53 | 12-10-2016
7217 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
6278 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Chuyen Sua Chua Dan Guitar-Dan Ukulele-Trong Cajon
Thành viên chưa xác thực  guitarlongonline123 Offline - TP.Hồ Chí Minh
Đăng lúc 09:21 | 18-09-2016
8079 xem / 0 phản hồi
Thông tin giá  Lưu sản phẩm
Xem tất cả